Λάβε μέρος στην πανευρωπαική έρευνα για το «PrEP»

Λάβε μέρος στην πανευρωπαική έρευνα για το «PrEP»

SHARE
Hotel Olympic horiz 1516

1233444

Μια νέα έρευνα που τρέχουν η Θετική Φωνή και τα Checkpoints περί αξιολόγησης της αποδοχής και της σκοπιμότητας των καινοτόμων στρατηγικών και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της συμβουλευτικής και της εξέτασης για τον ιό HIV.

Η έρευνα οποία τρέχει ταυτόχρονα σε 11 χώρες και  μόλις ξεκίνησε και στην Ελλάδα.

Αυτή έχει να κάνει με ένα νέο εργαλείο πρόληψης για τον HIV που ονομάζεται «PrEP» (Pre Exposure Prophylaxis), είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες του εξωτερικού (στην Ευρώπη δε, μόνο στην Γαλλία από τον Ιανουάριο 2016), ενώ γίνονται σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο προσπάθειες διεκδίκησης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτήν, ειδικά για τους πληθυσμούς που αφορά περισσότερο ο HIV, όπως οι Άνδρες που κάνουν Σεξ με Άνδρες (ΑΣΑ), οι Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), οι Εργαζόμενοι στον τομέα του Σεξ κα.

Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση των γνώσεων και των στάσεων του κόσμου απέναντι στην «PrEP», της προθυμίας κάποιος να λάβει «PrEP» και της πραγματικής (ανεπίσημη ή λιγότερο επίσημη) χρήσης της ώστε να υπάρξει ενημερωμένη χάραξη πολιτικής σχετικά με την σεξουαλική υγεία σε όλη την Ευρώπη.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ως ο εταίρος αυτής της μελέτης για την Ελλάδα, πιστεύουμε για ακόμη μια φορά ότι θα ήταν πολύ σημαντική και ωφέλιμη μια συνεργασία μαζί σας για να έχουμε την βέλτιστη διάχυση της έρευνας μέσω της ιστοσελίδας σας η οποία είναι από τις πιο δημοφιλείς στην κοινότητα των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες στην χώρα μας.
Για να συμμετάσχετε στην έρευνα πατήστε εδώ
Είναι ανώνυμη και κρατάει μόλις λίγα λεπτά